Patiënt

Wat gebeurt er bij ons met uw lichaamsmateriaal?

Onze eigen vervoersdienst rijdt elke dag langs diverse afhaalpunten (klik hier voor een link naar de afhaalcentra en lichtingstijden) in Twente en de Achterhoek om uw lichaamsmateriaal op te halen. Wij bieden deze service aan om te garanderen dat uw materiaal onder goede condities en zo snel mogelijk bij ons laboratorium arriveert. In het laboratorium wordt het materiaal gesorteerd, uitgepakt en gecontroleerd op afwijkingen.

Vervolgens gaat de medische administratie uw aanvraag en materiaal controleren en beoordelen op volledigheid en juistheid. Daarna wordt uw materiaal geregistreerd in ons laboratorium-informatie-systeem (LIS) en voorzien van een uniek ordernummer en barcode. Elke papieren aanvraag wordt gescand en digitaal opgeslagen in ons LIS. Een tweede persoon gaat vervolgens een finale controle doen op de ingebracht informatie.

Nu kan uw materiaal in ons laboratorium door een van onze analisten onderzocht worden. Afhankelijk van het soort materiaal en het/de specifieke onderzoek(en) die uw behandeld arts heeft aangevraagd komt het materiaal terecht op een van onze laboratoria; bacteriologie, moleculaire microbiologie, mycologie, parasitologie, serologie of tb-afdeling. Op elke afdeling worden verschillende onderzoekstechnieken toegepast; zo wordt uw materiaal bijvoorbeeld gekweekt of er wordt een PCR (polymerase chain reaction) op uw materiaal uitgevoerd. De tijd tot de uitslag van het onderzoek bekend is, is afhankelijk van de uitgevoerde onderzoekstechniek en de eerste resultaten en kan variëren van enkele uren tot enkele weken.  

Voorlopige of definitieve uitslagen van uw onderzoek(en) worden beoordeeld door de senior-analisten en/of artsen-microbioloog afhankelijk van de uitkomst van het/de onderzoek(en). Bij positieve of bijzondere uitslagen belt een van onze artsen-microbioloog met de aanvragende arts om te overleggen over de verdere medische behandeling. Van bijna alle uitslagen is het mogelijk deze digitaal te versturen aan de aanvrager voor zover deze beschikt over een digitale koppeling met ons laboratorium. Het digitaal versturen gebeurt meerdere keren per dag als de (deel)uitslag dit toelaat.

Alle informatie omtrent uw materiaal en/of onderzoek(en) communiceren wij naar uw behandeld arts. Bent u patiënt en heeft u vragen over het/de voor u uitgevoerde onderzoek(en)? Stelt u die dan aan uw behandeld arts.

Feedback