Patiënt

Gebruik van restmateriaal

Belangrijk om te weten

Van het lichaamsmateriaal dat u aan ons afstaat, blijft soms iets over.

Dit (geanonimiseerde) restmateriaal kunnen wij gebruiken, onder andere bij de bereiding van referentie- en kwaliteitscontrolemateriaal voor bestaande analysemethoden en als proefmateriaal voor ontwikkeling, evaluatie en validatie van nieuwe analysemethoden.

Heeft u er bezwaar tegen dat wij het overgebleven lichaamsmateriaal op deze manier gebruiken, laat u dat dan weten. In de folder hieronder wordt uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken. Maakt u geen bezwaar, dan gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met gebruik van uw overgebleven lichaamsmateriaal.

Feedback