Patiënt

Waar kunt u lichaamsmateriaal inleveren?

U heeft een afname set in een blauwe plastic envelop gekregen van uw dokter of andere zorgverlener. Die afname set moet u thuis vullen. Wat moet u er daarna mee doen? In ieder geval niet op de post doen. Dat mogen wij niet meer aannemen. 

-    U kunt de envelop terug brengen naar uw arts of andere zorgverlener.  

-    U kunt de envelop ook inleveren bij ons laboratorium in Hengelo. Dit kan 24 uur per dag.
     Tijdens kantoortijden (tussen 8 uur 's morgens en 6 uur 's avonds) kan dat bij onze receptie. Buiten
     kantoortijden doet u de envelop in de speciale brievenbus rechts van onze hoofdingang, aan de
     Geerdinksweg.

-    Bovenaan deze pagina kunt u ook zoeken naar andere afleverpunten. U typt dan uw woonplaats,
     postcode en de gewenste reisafstand in. Dan krijgt u onder deze tekst de dichtstbijzijnde afleverpunten
     van LabMicTA te zien.

Wanneer wij toch nog materiaal per post ontvangen, zullen wij contact met uw arts of andere zorgverlener opnemen met het verzoek opnieuw materiaal af te (laten) nemen en opnieuw in te leveren bij LabMicTA.

Heeft u nog vragen over een afleverpunt? Belt u dan naar LabMicTA op T. 088-5374245.

Feedback