Overig

De informatie op deze pagina's is bedoeld voor zorgverleners die werkzaam zijn bij de GGD, verpleegtehuizen, zelfstandige behandel centra (ZBC's) of penitentiaire inrichtingen.

Hieronder enkele veel gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.

Wilt u weten of er al een uitslag is van een aangevraagd onderzoek?

Als u als aanvragende zorgverlener vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze Customer Service via ons algemeen telefoonnummer 088-5374200. Houdt u altijd details over de aanvraag bij de hand; hiernaar kan worden gevraagd. 

Wilt u advies van een arts microbioloog?

Via ons algemeen telefoonnummer 088-5374200 wordt u doorverbonden met de arts microbioloog die uw instelling ondersteunt of specialist is in het vakgebied waarover u vragen hebt. Mocht deze afwezig of tijdelijk niet bereikbaar zijn, dan wordt u doorverbonden met de arts-microbioloog van dienst. Houdt u altijd het ordernummer van het onderzoek (dit nummer wordt vermeld op de uitslag) bij de hand, hiernaar wordt gevraagd.        

Wat te doen bij een uitbraak in uw instelling? 

Als er een toename van ziektegevallen wordt geconstateerd binnen uw instelling en u vreest dat deze met elkaar gerelateerd zijn, zoek dan contact met één van onze artsen-microbioloog voor overleg. 

Hij of zij zal u voorzien van een uitbraakcode. Deze code moet u bij alle aanvragen voor onderzoek, die u in het kader van deze ziektegevallen wilt laten uitvoeren, vermelden. De arts-microbioloog werkt met u een handelswijze uit, zal u naar behoefte van verdere relevante informatie voorzien, en zorgen dat u de benodigde materialen krijgt.

NB: als het gaat om een aandoening van infectieuze aard, vallend onder artikel 26 van de WPG, vergeet dan niet ook contact op te nemen met de GGD.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer

Feedback