Huisarts

Kinkhoestdiagnostiek

In het onderstaande schema kunt u zien welke condities meespelen om te komen tot de juiste afname van patiëntmateriaal, welke afnamesets u hierbij moet gebruiken, welke diagnostiek vervolgens wordt uitgevoerd en welke uitslag er dan te verwachten is bij het aanvragen van kinkhoest diagnostiek.  

Feedback