Algemeen

Wordt microbiologische Diagnostiek vergoed binnen de basisverzekering?

De microbiologische diagnostiek van LabMicTA zit in het basispakket van de medische zorgverzekeringen en wordt als zodanig gewoon vergoed. Echter: elke in Nederland verzekerde persoon moet in 2016 minimaal de eerste €385 euro van zijn/haar zorgkosten zelf betalen als het o.a. medische diagnostiek betreft. Dit bedrag is de verplichte eigen bijdrage. Diagnostiekkosten kunnen verrekend worden met deze eigen bijdrage.

Wat kost een onderzoek?

Op de website (www.labmicta.nl) staat een Tarievenlijst Eerste Lijn. Deze lijst geeft een algemeen overzicht van de kosten van de meest aangevraagde microbiologische onderzoeken door huisartsen of verloskundigen. Het kan zijn dat er voor een bepaalde zorgverzekeraar of instelling andere tarieven gelden; deze tarieven zijn dan veelal lager dan vermeld in de lijst. Mocht een bepaald onderzoek niet in de tarieflijst staan, dan graag contact opnemen met de accountmanager eerste lijn m.kielman@labmicta.nl  of bellen naar het laboratorium op T. 088-5374200.

Hoe is de factuur opgebouwd?

LabMicTA hanteert de landelijke maximum tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld voor microbiologische onderzoeken. Elk onderzoek valt onder een bepaalde verrichtingscode. De systematiek van verrichtingscodes anonimiseert de privacy gevoeligheid van de uitgevoerde onderzoeken. De verrichtingscodes voor microbiologische onderzoeken beginnen allemaal met 07; deze codes komen terug in de factuur. De maximum tarieven en de bijbehorende codes staan op de NZA site via http://dbc-zorgproducten-tarieven.nza.nl/nzaZpTarief/ZoekfunctieDot.aspx  
Na bij “soort product” te kiezen voor “overige zorgproducten - eerste lijns diagnostiek” kan bij “declaratiecode” de verrichtingscode worden ingevuld en wordt de kostprijs zichtbaar.

Hoe verloopt de facturatie?

LabMicTA factureert aan de zorgverzekeraar wanneer een huisarts het onderzoek heeft aangevraagd; het factureert aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen als het onderzoek door de specialist is aangevraagd. Een patiënt ontvangt alleen een factuur direct van LabMicTA als er geen contract is met de zorgverzekeraar, de patiënt niet verzekerd is of de patiëntgegevens niet bekend of onvolledig zijn. Als de verplichte eigen bijdrage nog niet volledig verrekend is met de patiënt, is het mogelijk dat de zorgverzekeraar een kopiefactuur ter kennisgeving doorstuurt naar de patiënt.

Wie bepaalt welk onderzoek wordt uitgevoerd?

Onderzoek wordt volledig in lijn met de aanvraag van de behandelend arts en conform onze richtlijnen en protocollen uitgevoerd. Het uitgevoerde onderzoek geeft antwoord op de vraag óf er een infectie is, en zo ja: welke en met welke behandeling de infectie eventueel bestreden kan worden. Deze manier van werken beoogt dat de behandelend arts een adequate behandeling kan inzetten en voorkomt dat eventueel besmettelijke infectieziekten zich verder verspreiden.

Dubbeldiagnostiek

Omdat LabMicTA ook diagnostiekonderzoek doet voor de ziekenhuizen en andere zorginstellingen in de regio, kan het uitvoeren van onnodige, dubbel aangevraagde onderzoeken bij dezelfde patiënt (zgn. “dubbeldiagnostiek” ) door meerdere zorgverleners worden voorkomen. Dat scheelt tijd en geld..

PRIVACY

Vanwege de privacy gevoeligheid van medische diagnostiek worden er over de inhoud van uitslagen geen uitspraken gedaan. Hiervoor wordt geadviseerd contact op te nemen met de behandelend arts. Graag vragen over de ontvangen facturen richten aan de Financiële Afdeling op e-mail adres fa@labmicta.nl of via telefoonnummer 088-5374200.

Vragen? Accountmanager Eerste LIjn Margriet Kielman

Feedback