Algemeen

Wordt microbiologische Diagnostiek vergoed binnen de basisverzekering?

De microbiologische diagnostiek van LabMicTA zit in het basispakket van de medische zorgverzekeringen en wordt als zodanig gewoon vergoed. Echter: elke in Nederland verzekerde persoon moet in 2018 minimaal de eerste €385 euro van zijn/haar zorgkosten zelf betalen als het o.a. medische diagnostiek betreft. Dit bedrag is de verplichte eigen bijdrage. Diagnostiekkosten kunnen verrekend worden met deze eigen bijdrage.

Wat kost een onderzoek?

Op de website (www.labmicta.nl) staat een Tarievenlijst Eerste Lijn. Deze lijst geeft een algemeen overzicht van de kosten van de meest aangevraagde microbiologische onderzoeken door de eerste lijn. Het kan zijn dat er voor een bepaalde zorgverzekeraar andere tarieven gelden; deze tarieven zijn dan veelal lager dan vermeld in de lijst. Mocht een bepaald onderzoek niet in de tarievenlijst staan, dan graag contact opnemen met de accountmanager eerste lijn m.kielman@labmicta.nl  of bellen naar het laboratorium op T. 088-5374200.

Hoe is de factuur opgebouwd?

LabMicTA hanteert de landelijke maximum tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld voor eerstelijns diagnostiek. Onder elk uitgevoerd onderzoek vallen bepaalde verrichtingscodes. De systematiek van verrichtingscodes anonimiseert de privacy gevoeligheid van de uitgevoerde onderzoeken. De verrichtingscodes voor microbiologische onderzoeken beginnen allemaal met 07; deze codes komen terug in de factuur. De maximum tarieven en de bijbehorende codes staan op de NZA site via https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx. Na bij “soort product” te kiezen voor “eerstelijns diagnostiek” kan bij “declaratiecode” de verrichtingscode worden ingevuld en wordt de kostprijs zichtbaar.

Hoe verloopt de facturatie?

LabMicTA factureert aan de zorgverzekeraar van de patiënt wanneer de huisarts het onderzoek heeft aangevraagd. Wij factureren aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen als het onderzoek door de specialist is aangevraagd. Een patiënt ontvangt alleen een factuur direct van LabMicTA als er geen contract is met de zorgverzekeraar, de patiënt niet verzekerd is of de patiëntgegevens niet bekend of onvolledig zijn. Als de verplichte eigen bijdrage nog niet volledig verrekend is met de patiënt, is het mogelijk dat de zorgverzekeraar een kopiefactuur ter kennisgeving doorstuurt naar de patiënt.

Wie bepaalt welk onderzoek wordt uitgevoerd?

Uitgevoerd onderzoek komt overeen met de aanvraag van de behandelend (huis)arts. Het wordt volgens onze richtlijnen en protocollen uitgevoerd. Het uitgevoerde onderzoek geeft antwoord op de vraag of er een infectie is. Als dat zo is, dan onderzoeken we welke ziekteverwekker de infectie heeft veroorzaakt. En dan willen we ook nog weten met welke antibiotica de infectie behandeld kan worden. Deze manier van werken zorgt ervoor dat de behandelend (huis)arts de juiste  behandeling kan inzetten en voorkomt dat eventueel besmettelijke infectieziekten zich verder kunnen verspreiden.

Dubbeldiagnostiek


Wanneer een patiënt opgenomen wordt in een zorginstelling en daardoor een andere arts als hoofdbehandelaar krijgt, is het mogelijk dat deze arts dezelfde onderzoeken aanvraagt als al eerder zijn uitgevoerd. Dit kan leiden tot zogenaamde “dubbeldiagnostiek”: dit is onderzoek dat medisch gezien niet persé binnen korte tijd herhaald hoeft te worden. Doordat de artsen van LabMicTA alle aangevraagde onderzoeken overzien, kunnen zij deze dubbeldiagnostiek vaak voorkomen. Dat scheelt tijd en geld

PRIVACY

Vanwege de privacy gevoeligheid van medische diagnostiek worden er over de inhoud van uitslagen geen uitspraken gedaan. Hiervoor wordt geadviseerd contact op te nemen met de behandelend arts.

Facturen

Graag vragen over de ontvangen facturen richten aan de Financiële Afdeling op e-mail adres fa@labmicta.nl of via telefoonnummer 088-5374200.

Voor vragen over tarieven eerste lijn: accountmanager eerste Lijn Margriet Kielman.

Feedback