Algemeen

Wordt microbiologische Diagnostiek vergoed binnen de basisverzekering?

De microbiologische diagnostiek van LabMicTA zit in het basispakket van de medische zorgverzekeringen en wordt als zodanig gewoon vergoed. Echter: elke in Nederland verzekerde persoon moet in 2021 minimaal de eerste €385 euro van zijn/haar zorgkosten zelf betalen als het o.a. medische diagnostiek betreft. Dit bedrag is de verplichte eigen bijdrage. Diagnostiekkosten kunnen verrekend worden met deze eigen bijdrage.

Wat kost een onderzoek?

Op de website (https://www.labmicta.nl/algemeen/tarieven/) staan de diagnostiek tarieven Eerste Lijn. Deze lijst geeft een algemeen overzicht van de kosten van de meest aangevraagde microbiologische onderzoeken door de eerste lijn. Het kan zijn dat er voor een bepaalde zorgverzekeraar andere tarieven gelden. Mocht een bepaald onderzoek niet in de tarievenlijst staan, dan graag een e-mail bericht sturen naar de afdeling relatiebeheer van LabMicTA via e-mail adres relatiebeheer@labmicta.nl  of bellen via telefoonnummer 088-5374245.

Hoe is de factuur opgebouwd?

Elk uitgevoerd onderzoek op LabMicTA worden gekenmerkt door uitgevoerde verrichtingscodes. De systematiek van verrichtingscodes anonimiseert de uitgevoerde onderzoeken. De verrichtingscodes voor medisch microbiologische onderzoeken beginnen allemaal met 07. Deze codes komen terug in de factuur. Verschillende handelingen op het laboratorium kunnen onder dezelfde verrichtingscode vallen. Die codes komen dan meer dan 1 keer voor op uw factuur. De verklaring van de betekenis van de codes staan op de NZa site. Na bij “soort product” te kiezen voor “eerstelijns diagnostiek” kan bij “declaratiecode” de verrichtingscode worden ingevuld en wordt de betekenis zichtbaar.

Hoe verloopt de facturatie?

LabMicTA factureert aan de zorgverzekeraar van de patiënt wanneer de huisarts of andere daartoe geautoriseerde zorgverlener in de eerste lijn het onderzoek heeft aangevraagd. Als de verplichte eigen bijdrage nog niet volledig verrekend is met de patiënt, is het mogelijk dat de zorgverzekeraar een kopiefactuur ter kennisgeving doorstuurt naar de patiënt, waarbij het overgebleven eigen risico wordt verrekend door de zorgverzekeraar.

Een patiënt ontvangt alleen een factuur direct van LabMicTA als er geen contract is met de zorgverzekeraar, de patiënt niet verzekerd is of de patiëntgegevens niet bekend of onvolledig zijn. Wij factureren direct aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen als het onderzoek door hen is aangevraagd. De patiënt zelf krijgt dan normaliter geen factuur van ons.

Wie bepaalt welk onderzoek wordt uitgevoerd?

Uitgevoerd onderzoek komt overeen met de aanvraag van de behandelend (huis)arts. Het wordt volgens onze richtlijnen en protocollen uitgevoerd. Het uitgevoerde onderzoek geeft antwoord op de vraag of er een infectie is en welke ziekteverwekker de infectie dan heeft veroorzaakt. In geval van een infectie met een bacterie moeten we weten met welke antibiotica deze bacterie behandeld kan worden. Deze manier van werken zorgt ervoor dat de behandelende (huis)arts de juiste  behandeling kan inzetten en voorkomen we dat eventueel besmettelijke infectieziekten zich verder kunnen verspreiden.

Dubbeldiagnostiek

Wanneer een patiënt opgenomen wordt in een zorginstelling en daardoor een andere arts als hoofdbehandelaar krijgt, is het mogelijk dat deze arts dezelfde onderzoeken aanvraagt als al eerder zijn uitgevoerd. Dit kan leiden tot zogenaamde “dubbeldiagnostiek”: dit is onderzoek dat medisch gezien niet persé binnen korte tijd herhaald hoeft te worden. Doordat de artsen van LabMicTA alle aangevraagde onderzoeken overzien, kunnen zij deze dubbeldiagnostiek vaak voorkomen. Dat scheelt tijd en geld.

PRIVACY

Vanwege de privacy gevoeligheid van medische diagnostiek worden er over de inhoud van uitslagen geen uitspraken gedaan aan patiënten of familieleden van een patiënt(e). Hiervoor wordt geadviseerd contact op te nemen met de behandelend arts, die uitleg kan geven.

Facturen

Graag vragen over de ontvangen facturen richten aan de Financiële Afdeling op e-mail adres fa@labmicta.nl of via telefoonnummer 088-5374200.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer

Feedback