Algemeen

DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2018

Deze tarieflijst geeft een zo goed mogelijk beeld van de kosten van de meest aangevraagde onderzoeken op basis van de maximumtarieven van de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit). Afwijkingen hierop kunnen voorkomen. Het kan zijn dat er afspraken zijn gemaakt met zorgverzekeraars. In dat geval is het gefactureerde tarief veelal lager dan in deze lijst vermeld.

Bij het tarief van het gezochte onderzoek moet per keer 1x orderkosten opgeteld worden (zie “ordertarief” hieronder).

De lijst laat per onderzoek het tarief voor basisonderzoek zien (dat altijd gefactureerd wordt, ongeacht de uitslag). Daarnaast kunnen "eventuele meerkosten" in rekening worden gebracht als vervolgonderzoek noodzakelijk is na een positieve of dubieuze uitslag.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Ordertarief

Het ordertarief wordt 1x per dag/per patiënt in rekening gebracht. Het wordt daarom eenmalig opgeteld bij de kosten van aangevraagd onderzoek (ook als dit er meerdere op 1 dag zijn).

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

079990 + 079991 –alle patiëntmaterialen behalve bloed

16,43

079989 – Bloed

  6,46

1. URINE

1. 1. Algemeen bacterieel onderzoek met kweek

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070501 microscopisch onderzoek

6,91

075042 kweek bacteriologisch

20.22

Totaal

27,13

Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:

075045 - determinatie bacteriologisch

9,97

óf 070505* - kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,23

óf 070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

7,79

*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en het aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie ook hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

1. 2. Legionella sneltest

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 - antigeenbepaling bacteriologisch

25,31

1. 3. Pneumokokken sneltest

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 - antigeenbepaling bacteriologisch

25,31

1. 4. Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)

1. 4. a. Losse SOA Parameters

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 - Chlamydia trachomatis PCR

33,43

070003 - Neisseria gonorrhoea PCR

33,43

070003 - Trichomonas vaginalis PCR

33,43

1. 4. b. Volledige SOA panel PCR

3x verrichtingscode 070003 á €33,43

100,29

2. FECES

2. 1. Bacteriële maag-darm infecties (bacteriologisch moleculair feces panel)

PCR onderzoek op Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Salmonella speciesShiga toxine producerende E.coli, Shigella species, STEC en Yersinia enterocolitica*.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070001 – hybridisatie á € 25,18 (wordt 4x uitgevoerd)

100,72

070003 – DNA amplificatie

33,43

075041 - kweek feces panel

14,94

Totaal

149,09

*Yersinia spp. uitslag wordt alleen afgegeven als CP waarde kleiner is dan 32 (positieve uitslag) en wordt niet gefactureerd.

Eventuele meerkosten bij een positieve uitslag:

075042* – kweek feces panel

20,22

*bij positieve uitslag wordt deze code i.p.v. 075041 berekend

075045 -  determinatie bacteriologisch 

9,97

Bij positieve Campylobacter:

070505* - kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,23

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

Bij positieve Salmonella:

070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

7,79

071137 - serotypering Salmonella á €25,31 (2x uitgevoerd)

50,62

Bij positieve Shigella:

070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

7,79

071137 - serotypering Shigella

25,31

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

2. 2. Clostridium toxine A/B bepaling

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 - antigeenbepaling bacteriologisch á €25,31 - wordt 2x uitgevoerd

50,62

2. 3. Dientamoeba fragilis

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie

33,43

Eventuele meerkosten bij positieve PCR:

070901 - microscopie

33,78

2. 4. Ecto-parasieten (vlooien, mijten, teken, larven etc.)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070901 – microscopie

33,78

2. 5. Enterobius vermicularis (aarsmade), Ascaris lumbricoides (spoelworm) en/of Taenia spp. (lintworm) vanaf plakbandpreparaat en/of uit feces:

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070901 – microscopie

33,78

Eventuele meerkosten bij positieve uitslag indien feces is ingezonden:

070913 – concentratie wormeieren

18,78

070901 - microscopie

33,78

2. 6. Entamoeba histolytica of Giardia lamblia (alleen nacontrole)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie

33,43

Eventuele meerkosten bij  positieve PCR: 

070901 - microscopie per keer (kan meer dan 1x worden uitgevoerd)

33,78

070914 - protozoaire cysten concentratie methode

14,53

2. 7. Helicobacter pylori

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

 071137 - antigeenbepaling bacteriologisch

25,31

2. 8. NORO virus (PCR onderzoek) 

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070005 – RNA amplificatie

98,51

2. 9. Parasitaire maag-darm infecties (parasitologisch moleculair feces panel)

Onderzoek op de aanwezigheid van Giardia lambliaCryptosporidium spp.  en Entamoeba hystolitica.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070001 – hybridisatie á €24,48 per keer en wordt 2x  uitgevoerd

50,36

070003 – DNA amplificatie

33,43

Totaal

83,79

Eventuele meerkosten bij positieve PCR:

070901 - microscopie per keer  (kan meer dan 1x worden uitgevoerd)

33,78

070914 - protozoaire cysten concentratie methode

14,53

2. 10. Rota / Adeno sneltest 

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071141 - antigeenbepaling virologisch á €17,17 – wordt 2x uitgevoerd

35,34

2. 11. Wormeieren (gericht onderzoek)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070901 - microscopie (kan meer dan 1x worden uitgevoerd)

33,78

070913 – concentratie wormeieren

18,78

3. GENITALE UITSTRIJKEN

3. 1. Bacteriologische infectie (kweek)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075043 - kweek bacteriologisch

25,11

Eventuele meerkosten bij positieve kweek per gekweekt micro-organisme:

075045 – determinatie bacteriologisch

9,97

óf 070505* - kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,23

óf 070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

7,79

*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

3. 2. Gisten (kweek)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075051 – kweek mycologisch

16,18

Eventuele meerkosten bij positieve uitslag per gekweekt micro-organisme:

075054 – determinatie mycologie

12,80

070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

7,79

070524 – microscopie mycologisch

6,99

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

3. 3. Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)

3. 3. a. Losse SOA parameters

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 - Chlamydia trachomatis PCR

33,43

070003 - Neisseria gonorrhoeae PCR

33,43

070003 - Trichomonas vaginalis PCR

33,43

3. 3. b. Volledige SOA panel

PCR
3x verrichtingscode 070003 á €33,43

100,29

4. bloed (SEROLOGIE)

4. 1. Chlamydia trachomatis

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,29

4. 2. Chlamydia pneumoniae

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,29

071126 – antistof IgM

15,61

Totaal

27,904. 3. Chlamydia psittaci

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071120 - antistof m.b.v. Complement Bindingsreactie (of CBR)

14,36

Eventuele meerkosten indien positief of geremd resultaat

071120 – titratie

14,36

4. 4. CMV (Cytomegalovirus)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,29

071126 – antistof IgM

15,61

Totaal

27,90

4. 5. Helicobacter pylori

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG

12,29

4. 6. Hepatitis A / Hepatitis B - vaccinatie status of immuunstatus

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG

12,29

4. 7. Hepatitis A (HAV) - infectie

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG

12,29

Eventuele meerkosten bij IgG positief:

071126 – antistofbepaling IgM

15,61

4. 8. Hepatitis B (HBV) - infectie

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG – anti HBc

12,29

071105 – HBs antigeen confirmatie

11,23

Totaal

23,52

Eventuele meerkosten bij positieve uitslag:

071105 – HBs antigeen

11,23

071105 – HBs antigeen confirmatie

11,23

071118 – Anti-HBe

12,29

4. 9. Hepatitis C (HCV) - infectie

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG

12,29

Eventuele meerkosten bij positieve uitslag:

070185 – antistoffen m.b.v. immunoblot

51,98

070006 – kwantitatieve DNA/RNA bepaling (HCV viral load)

177,42

4. 10. Herpes simplex

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071120 - antistof m.b.v. Complement Bindingsreactie (of CBR)

14,36

Eventuele meerkosten indien positief of geremd resultaat

071120 – titratie

14,36

4. 11. HIV (infectie + prikaccident)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof/antigeen bepaling

12,29

Eventuele meerkosten indien positief resultaat:

071118 – herhalen antistof/antigeen bepaling

12,29

070185 – confirmatie blot

51,98

Indien patiënt bekend positief:

070006 – kwantitatieve DNA/RNA bepaling (HIV viral load)

177,42

4. 12. Influenza A en B

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071120 – antistof m.b.v. Complement Bindingsreactie (of CBR)

14,36

Eventuele meerkosten indien resultaat positief of PCR geremd

071120 – titratie

14,36

4. 13. Kinkhoest (Bordetella pertussis)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistoffenbepaling IgG

12,29

4. 14. Lues (Syfilis)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070626 – Treponema serum screening

9,99

Eventuele meerkosten indien resultaat positief of dubieus:

070626 – Treponema titratie

9,99

070185 - Treponema pallidum confirmatie (blot)

51,98

070628 – VDRL reactie reagine test

7,51

4. 15. Lyme (Borrelia burgdorferi)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,29

071126 – antistof IgM

15,61

Totaal

27,90

Eventuele meerkosten wanneer resultaat van IgG en/of IgM: positief of dubieus

070185 – confirmatie blot IgG én IgM á € 50,52 (2x uitgevoerd)

103,96

4. 16. Parvo virus

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,29

071126 – antistof IgM

15,61

Totaal

27,90

4. 17. Rubella (Rode hond)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071126 – antistof IgM

15,61

071118*– antistof IgG

12,29

Totaal

27,90

* bij controle op vaccinatiestatus bij zwangeren wordt alleen deze verrichtingscode uitgevoerd. Code 071126 vervalt dan als onderdeel van de totale onderzoekskosten.

4. 18. Varicella Zoster (Waterpokken)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,29


4. 19. Ziekte van Pfeiffer (Epstein Barr Virus of EBV)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistoffen IgG panel á €12,29 - wordt 3x uitgevoerd

36,87

071126 – antistoffen IgM

15,61

Totaal

52,48


5. NAGELS OF HUIDAFSTRIJKEN (niet uit neus of oor)

5. 1. Algemeen bacterieel onderzoek (bv. ook acné):

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

óf 075042* - kweek bacteriologisch 2-3 media

20,22

óf 075043* - kweek bacteriologisch >3 media

25,11

*Tarief is afhankelijk van het aantal media welke nodig zijn voor de kweek

Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:

075045 – determinatie micro- organisme

9,97

óf 070505* - kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,23

óf 070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

7,79

*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

5. 2. Onderzoek op gisten (kweek)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075051 – kweek mycologisch met gebruik van 1 medium

16,18

Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:

070524 – microscopie mycologie

6,99

075054 – determinatie mycologie

12,80

070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

7,79

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

5. 3. Onderzoek op schimmels (Dermatofyten PCR)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – dermatofyten PCR

33,43

Eventuele meerkosten bij positieve uitslag:

070001 – hybridisatie á €25,18 per keer en maximaal 2x berekend

25,18 - 50,36

6. RESPIRATOIRE MATERIALEN (neus, keel, oor, sputum, nasopharynx)

6. 1. Algemeen bacteriologisch onderzoek

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070501 – microscopisch onderzoek

6,91

óf 075041*– kweek <2 media

14,94

óf 075042* – kweek 2-3 media

20,22

óf 075043* – kweek >3 media

25,11

*Tarief is afhankelijk van het aantal media welke nodig zijn voor de kweek

Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:

075045 – determinatie micro-organisme

9,97

óf 070505* - kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,23

óf 070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

7,79

*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

6. 2. Onderzoek op schimmels of gisten (kweek)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

óf 075051*– kweek <2 media

16,18

óf 075052* – kweek 2-3 media

22,43

óf 075053* – kweek >3 media

24,51

*Tarief is afhankelijk van het aantal media welke nodig zijn voor de kweek

Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme en antibioticum:

070524 – microscopie mycologie

6,99

075054 – determinatie mycologie

12,80

070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

7,79

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren

6. 3. Kinkhoest (Bordetella pertussis / parapertussis)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie (Bordetella PCR) á 33,43 (wordt 2x uitgevoerd)

66,86

6. 4. Q-koorts (Coxiella burnetti)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie (Coxiella PCR)

33,43

7. MULTIRESISTENTE MICRO-ORGANISMEN

7. 1. MRSA (meticilline resistente Staphylococcus aureus)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

óf 075042- algemene kweek MRSA*

20,22

óf 075043- snel diagnostiek MRSA*

25,11

* op het aanvraagformulier kan worden gekozen uit sneldiagnostiek of reguliere kweek

Eventuele meerkosten voor vervolgonderzoek indien een MRSA verdachte stam is gekweekt:

075045 – determinatie bacteriologisch

9,97

070003 – moleculaire bevestiging á 32,49 per keer (2x uitgevoerd)

66,86

070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

7,79

070007 – typering. Dit wordt alléén berekend in geval van 2isolaat binnen 1 jaar. In alle andere gevallen wordt het niet berekend.

197,62

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

7. 2. ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase producerend micro-organisme)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075043 – kweek

25,11

Eventuele meerkosten, indien het resistentiepatroon van het micro-organismen verdacht is voor multi-restistentie:

075045 – determinatie bacteriologisch

9,97

070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

7,79

070505* – kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,23

*Beide resistentiebepalingen kunnen worden uitgevoerd, en ook meerdere malen worden uitgevoerd, afhankelijk van het resultaat.

Voor vragen over tarieven eerste lijn: accountmanager eerste Lijn Margriet Kielman.

Feedback