Algemeen

DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2022

In deze tarieflijst staat het passantentarief van de meest aangevraagde onderzoeken door de eerste lijn voor 2022.

Afwijkingen tussen de tarieven in de onderstaande lijst en de werkelijk ontvangen factuur van Labmicta kunnen voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld als er andere afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar of instelling. Of in geval de onderzoeken moeten worden herhaald om een betrouwbare uitslag te genereren.

Als u vragen heeft over uw factuur, kunt u zich in verbinding stellen met onze financiele afdeling via ons algemeen telefoonnummer 088-5374200.

Hoe moet u deze lijst gebruiken?

- Kies het soort patiëntmateriaal dat is ingezonden (zie het keuzemenu hieronder).

- Kies de naam van het aangevraagde onderzoek.

Onder het gekozen onderzoek staan zogenaamde "verrichtingcodes". Deze verrichtingscodes worden op het lab uitgevoerd tijdens het onderzoek. Achter elke verrichtingscode staat een bedrag. De som van de bedragen achter de verrichtingscodes geeft de totale bedrag dat wij berekenen voor het uitvoeren van het onderzoek.

De prijs van basisonderzoek wordt altijd gefactureerd. Daarna kunnen eventuele meerkosten in rekening worden gebracht. Dit komt voor als er vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld na een positieve uitslag.

Bij het tarief van het uitgevoerde onderzoek worden per dag 1x orderkosten opgeteld (zie kopje “orderkosten” hieronder).

DISCLAIMER

Niet alle onderzoeken worden altijd op dezelfde manier uitgevoerd. Dit hangt samen met de resultaten van de deelonderzoeken en kan invloed hebben op het aantal en soort uitgevoerde verrichtingscodes. Hierdoor kan de prijs op de factuur afwijken van de hieronder genoemde prijzen. Heeft u daarover vragen? Bel dan met onze financiele afdeling via telefoonnummer 088-5374200. 

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze lijst staat in het kwaliteitssysteem van Labmicta onder code iDoc versie 7.

Orderkosten

Orderkosten worden 1x per dag/per patiënt in rekening gebracht en worden opgeteld bij de totale kosten van het aangevraagde onderzoek.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

079990 + 079991 – alle patiëntmaterialen behalve bloed

16,91

079989 – Bloed

 6,65

1. Onderzoek op URINE

1. 1. Algemeen bacterieel onderzoek met kweek

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070501 microscopisch onderzoek

 7,11

075042 kweek bacteriologisch

20,81

Totaal 

27,92

Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:

075045 - determinatie bacteriologisch

10,26

óf 070505* - kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,56

óf 070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,02

*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en het aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie ook hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

1. 2. Legionella sneltest

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 - antigeenbepaling bacteriologisch

26,05

1. 3. Pneumokokken sneltest

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 - antigeenbepaling bacteriologisch

26,05

1. 4. Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)

1. 4. a. Losse SOA Parameters

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 - Chlamydia trachomatis PCR

34,40

070003 - Neisseria gonorrhoea PCR

34,40

070003 - Trichomonas vaginalis PCR

34,40

1. 4. b. Volledige SOA panel PCR

3x verrichtingscode 070003 á € 34,40

103,20

2. Onderzoek op FECES (ontlasting)

2. 1. Bacteriële maag-darm infecties (bacteriologisch moleculair feces panel)

PCR onderzoek op Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Salmonella speciesShiga toxine producerende E.coli (STEC), Shigella species en Yersinia enterocolitica*.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070001 – hybridisatie á € 25,91 (wordt 5x uitgevoerd)

129,55

070003 – DNA amplificatie

 34,40

Totaal

163,95


Eventuele meerkosten bij een positieve uitslag:

075042* of 075041*– kweek feces panel

max. 20,81

075045 -  determinatie bacteriologisch 

10,26

* Bij positieve uitslag is het gebruik van de code afhankelijk van het aantal media die nodig zijn.

Bij positieve Campylobacter:

070505* - kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,56

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

Bij positieve Salmonella:

070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,02

071137 - serotypering Salmonella á €26,05 (2x uitgevoerd)

52,10


Bij positieve Shigella:

070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,02

071137 - serotypering Shigella

26,05

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

2. 2. Clostridium toxine A/B bepaling

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 - antigeenbepaling bacteriologisch á € 26,05 - wordt 2x uitgevoerd

52,10

2. 3. Dientamoeba fragilis

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie

34,40


2. 4. Ecto-parasieten (vlooien, mijten, teken, larven etc.)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070901 – microscopie

34,77

2. 5. Enterobius vermicularis (aarsmade), Ascaris lumbricoides (spoelworm) en/of Taenia spp. (lintworm) vanaf plakbandpreparaat en/of uit feces:

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070901 – microscopie

34,77

Eventuele meerkosten bij positieve uitslag indien feces is ingezonden:

070913 – concentratie wormeieren

19,33

070901 - microscopie

34,77

2. 6. Entamoeba histolytica of Giardia lamblia (alleen nacontrole)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie

34,40


2. 7. Helicobacter pylori

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

 071137 - antigeenbepaling bacteriologisch

26,05

2. 8. NORO virus (PCR onderzoek) 

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070005 – RNA amplificatie

101,41

2. 9. Parasitaire maag-darm infecties (parasitologisch moleculair feces panel)

Onderzoek op de aanwezigheid van Giardia lambliaCryptosporidium spp.  en Entamoeba hystolitica.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070001 – hybridisatie á € 25,91 per keer en wordt 2x  uitgevoerd

51,82

070003 – DNA amplificatie

34,40

Totaal

86,22


2. 10. Rota / Adeno sneltest 

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071141 - antigeenbepaling virologisch á € 18,18 – wordt 2x uitgevoerd

36,36

2. 11. Wormeieren (gericht onderzoek)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070901 - microscopie (kan meer dan 1x worden uitgevoerd)

34,77

070913 – concentratie wormeieren

19,33

3. onderzoek op GENITALE UITSTRIJKEN

3. 1. Bacteriologische infectie (kweek)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075043 - kweek bacteriologisch

25,85

Eventuele meerkosten bij positieve kweek per gekweekt micro-organisme:

075045 – determinatie bacteriologisch

10,26

óf 070505* - kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,56

óf 070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,02

*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

3. 2. Gisten (kweek)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075051 – kweek mycologisch

16,66

Eventuele meerkosten bij positieve uitslag per gekweekt micro-organisme:

075054 – determinatie mycologie

13,18

070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,02

070524 – microscopie mycologisch

  7,19

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

3. 3. Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)

3. 3. a. Losse SOA parameters

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 - Chlamydia trachomatis PCR

34,40

070003 - Neisseria gonorrhoeae PCR

34,40

070003 - Trichomonas vaginalis PCR

34,40

3. 3. b. Volledige SOA panel

PCR 3x verrichtingscode 070003 á € 34,40

103,20

4. onderzoek op bloed (SEROLOGIE)

4. 1. Chlamydia trachomatis

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,65

4. 2. Chlamydia pneumoniae

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,65

071126 – antistof IgM

16,07

Totaal

28,72

4. 3. Chlamydia psittaci

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071120 - antistof m.b.v. Complement Bindingsreactie (of CBR)

14,78

Eventuele meerkosten indien positief of geremd resultaat

071120 – titratie

14,78

4. 4. CMV (Cytomegalovirus)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,65

071126 – antistof IgM

16,07

Totaal

28,72

4. 5. Helicobacter pylori

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG

12,65

4. 6. Hepatitis A / Hepatitis B - vaccinatie status of immuunstatus

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG

12,65

4. 7. Hepatitis A (HAV) - infectie

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG

12,65

Eventuele meerkosten bij IgG positief:

071126 – antistofbepaling IgM

16,07

4. 8. Hepatitis B (HBV) - infectie

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG – anti HBc

12,65

071105 – HBs antigeen confirmatie

11,56

Totaal

24,21

Eventuele meerkosten bij positieve uitslag:

071105 – HBs antigeen

11,56

071105 – HBs antigeen confirmatie

11,56

071118 – Anti-HBe

12,65

4. 9. Hepatitis C (HCV) - infectie

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG

12,65

Eventuele meerkosten bij positieve uitslag:

070185 – antistoffen m.b.v. immunoblot

  53,50

070006 – kwantitatieve DNA/RNA bepaling (HCV viral load)

182,63

4. 10. Herpes simplex

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071120 - antistof m.b.v. Complement Bindingsreactie (of CBR)

14,78

Eventuele meerkosten indien positief of geremd resultaat

071120 – titratie

14,78

4. 11. HIV (infectie + prikaccident)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof/antigeen bepaling

071144 - P24 antigeen bepaling

Totaal

12,65

22,71

35,36

Eventuele meerkosten indien positief resultaat:

071118 – herhalen antistof/antigeen bepaling

12,65

070185 – confirmatie blot

53,50

Indien patiënt bekend positief:

070006 – kwantitatieve DNA/RNA bepaling (HIV viral load)

182,63

4. 12. Influenza A en B

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071120 – antistof m.b.v. Complement Bindingsreactie (of CBR)

14,78

Eventuele meerkosten indien resultaat positief of PCR geremd

071120 – titratie

14,78

4. 13. Kinkhoest (Bordetella pertussis)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistoffenbepaling IgG

12,65

4. 14. Lues (Syfilis)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070626 – Treponema serum screening

10,28

Eventuele meerkosten indien resultaat positief of dubieus:

070626 – Treponema titratie

10,28

070185 - Treponema pallidum confirmatie (blot)

53,50

070628 – VDRL reactie reagine test

  7,74

4. 15. Lyme (Borrelia burgdorferi)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,65

071126 – antistof IgM

16,07

Totaal

28,72

Eventuele meerkosten wanneer resultaat van IgG en/of IgM: positief of dubieus

070185 – confirmatie blot IgG én IgM á € 53,50 (2x uitgevoerd)

107,00

4. 16. Parvo virus

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,65

071126 – antistof IgM

16,07

Totaal

28,72

4. 17. Rubella (Rode hond)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071126 – antistof IgM

16,07

071118*– antistof IgG

12,65

Totaal

28,72

* bij controle op vaccinatiestatus bij zwangeren wordt alleen deze verrichtingscode uitgevoerd. Code 071126 vervalt dan als onderdeel van de totale onderzoekskosten.

4. 18. Varicella Zoster (Waterpokken)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,65


4. 19. Ziekte van Pfeiffer (Epstein Barr Virus of EBV)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistoffen IgG panel á € 12,65 - wordt 3x uitgevoerd

37,95

071126 – antistoffen IgM

16,07

Totaal

54,02


5. onderzoek op NAGELS OF HUIDAFSTRIJKEN (niet uit neus of oor)

5. 1. Algemeen bacterieel onderzoek (bv. ook acné):

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

óf 075042* - kweek bacteriologisch 2-3 media

20,81

óf 075043* - kweek bacteriologisch >3 media

25,85

*Tarief is afhankelijk van het aantal media welke nodig zijn voor de kweek

Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:

075045 – determinatie micro- organisme

10,26

óf 070505* - kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,56

óf 070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,02

*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

5. 2. Onderzoek op gisten (kweek)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075051 – kweek mycologisch met gebruik van 1 medium

16,66

Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:

070524 – microscopie mycologie

  7,19

075054 – determinatie mycologie

13,18

070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,02

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

5. 3. Onderzoek op schimmels (Dermatofyten PCR)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – dermatofyten PCR

34,40

Eventuele meerkosten bij positieve uitslag:

070001 – hybridisatie á € 25,91 per keer en maximaal 2x berekend

25,91 - 51,82

6. onderzoek op RESPIRATOIRE MATERIALEN (neus, keel, oor, sputum, nasopharynx)

6. 1. Algemeen bacteriologisch onderzoek

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070501 – microscopisch onderzoek (alleen voor sputum)

  7,11

óf 075041*– kweek <2 media

15,38

óf 075042* – kweek 2-3 media

20,81

óf 075043* – kweek >3 media

25,85

*Tarief is afhankelijk van het aantal media welke nodig zijn voor de kweek

Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:

075045 – determinatie micro-organisme

10,26

óf 070505* - kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,56

óf 070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,02

*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

6. 2. Onderzoek op schimmels of gisten (kweek)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

óf 075051*– kweek <2 media

16,66

óf 075052* – kweek 2-3 media

23,09

óf 075053* – kweek >3 media

25,22

*Tarief is afhankelijk van het aantal media welke nodig zijn voor de kweek

Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme en antibioticum:

070524 – microscopie mycologie

  7,19

075054 – determinatie mycologie

13,18

070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,02

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren

6. 3. Kinkhoest (Bordetella pertussis / parapertussis)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie (Bordetella PCR) á 34,40 (wordt 2x uitgevoerd)

68,80

6. 4. Q-koorts (Coxiella burnetti)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie (Coxiella PCR)

34,40

7. onderzoek op aanwezigheid MULTIRESISTENTE MICRO-ORGANISMEN

7. 1. MRSA (meticilline resistente Staphylococcus aureus)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

óf 075042- algemene kweek MRSA*

20,81

óf 075043- snel diagnostiek MRSA*

25,85

* op het aanvraagformulier kan worden gekozen uit sneldiagnostiek of reguliere kweek

Eventuele meerkosten voor vervolgonderzoek indien een MRSA verdachte stam is gekweekt:

075045 – determinatie bacteriologisch

 10,26

070003 – moleculaire bevestiging á 34,40 per keer (2x uitgevoerd)

 68,80

070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

   8,02

070007 – typering. Dit wordt alléén berekend in geval van 2isolaat binnen 1 jaar. In alle andere gevallen wordt het niet berekend.

203,42

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

7. 2. ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase producerend micro-organisme)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075043 – kweek

25,85

Eventuele meerkosten, indien het resistentiepatroon van het micro-organismen verdacht is voor multi-restistentie:

075045 – determinatie bacteriologisch

10,26

070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,02

070505* – kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,56

*Beide resistentiebepalingen kunnen worden uitgevoerd, en ook meerdere malen worden uitgevoerd, afhankelijk van het resultaat.

Disclaimer: deze tarieflijst is geregistreerd als iProva versie 7

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer

Feedback