Algemeen

DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2019

In deze tarieflijst staat het tarief van de meest aangevraagde onderzoeken in de eerste lijn. De lijst is grotendeels ingedeeld op het soort patiëntmateriaal dat is ingezonden.

Onder de naam van elk onderzoek staan een aantal handelingen opgesomd, samengevat in zogenaamde "verrichtingcodes". Deze verrichtingscodes worden op het lab uitgevoerd tijdens het onderzoek. Achter elke verrichtingscode staat een bedrag. De som van de bedragen achter de verrichtingscodes geeft de totale kostprijs van het onderzoek.

De prijs van basisonderzoek wordt altijd gefactureerd, ongeacht de uitslag. Daarna kunnen eventuele meerkosten in rekening worden gebracht als vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld na een positieve uitslag.

Let op: niet alle onderzoeken worden altijd op dezelfde manier uitgevoerd. Dit hangt samen met de resultaten van de deelonderzoeken en kan invloed hebben op het aantal en soort uitgevoerde verrichtingscodes. Hierdoor kan de prijs op de factuur afwijken van de hieronder genoemde prijzen. Heeft u daarover vragen? Bel dan met onze financiele afdeling via telefoonnummer 088-5374200. 

Bij de prijs van het uitgevoerde onderzoek worden per dag 1x de bijbehorende orderkosten opgeteld (zie kopje “orderkosten” hieronder).

Deze tarieflijst is samengesteld op basis van de tarieven van microbiologische verrichtingscodes in de lijst 2019RZ19b (OZP Eerstelijns diagnostiek) van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) . Afwijkingen tussen deze tarieven en de werkelijk ontvangen factuur van LabMicTA kunnen voorkomen wanneer er andere afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. In dat geval is de totale prijs altijd lager dan de tarieven die in deze lijst worden vermeld.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Orderkosten

Orderkosten worden 1x per dag/per patiënt in rekening gebracht en worden opgeteld bij de totale kosten van het aangevraagde onderzoek.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

079990 + 079991 – alle patiëntmaterialen behalve bloed

17,04

079989 – Bloed

  6,70


1. URINE

1. 1. Algemeen bacterieel onderzoek met kweek

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070501 microscopisch onderzoek

  7,16

075042 kweek bacteriologisch

20,98

Totaal 

28,14

Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:

075045 - determinatie bacteriologisch

10,34

óf 070505* - kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,65

óf 070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,09

*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en het aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie ook hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

1. 2. Legionella sneltest

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 - antigeenbepaling bacteriologisch

26,26

1. 3. Pneumokokken sneltest

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 - antigeenbepaling bacteriologisch

26,26

1. 4. Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)

1. 4. a. Losse SOA Parameters

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 - Chlamydia trachomatis PCR

34,67

070003 - Neisseria gonorrhoea PCR

34,67

070003 - Trichomonas vaginalis PCR

34,67

1. 4. b. Volledige SOA panel PCR

3x verrichtingscode 070003 á € 34,67

104,01

2. FECES

2. 1. Bacteriële maag-darm infecties (bacteriologisch moleculair feces panel)

PCR onderzoek op Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Salmonella speciesShiga toxine producerende E.coli (STEC), Shigella species en Yersinia enterocolitica*.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070001 – hybridisatie á € 26,11 (wordt 4x uitgevoerd)

104,44

070003 – DNA amplificatie

  34,67

075041 - kweek feces panel

  15,50

Totaal

154,61

*Yersinia spp. uitslag wordt alleen afgegeven als CP waarde kleiner is dan 32 (positieve uitslag) en wordt niet gefactureerd.

Eventuele meerkosten bij een positieve uitslag:

075042* – kweek feces panel

20,98

*bij positieve uitslag wordt deze code i.p.v. 075041 berekend

075045 -  determinatie bacteriologisch 

10,34

Bij positieve Campylobacter:

070505* - kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,65

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

Bij positieve Salmonella:

070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,09

071137 - serotypering Salmonella á € 26,26 (2x uitgevoerd)

52,52

Bij positieve Shigella:

070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,09

071137 - serotypering Shigella

26,26

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

2. 2. Clostridium toxine A/B bepaling

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 - antigeenbepaling bacteriologisch á € 26,26 - wordt 2x uitgevoerd

52,52

2. 3. Dientamoeba fragilis

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie

34,67

Eventuele meerkosten bij positieve PCR:

070901 - microscopie

35,05

2. 4. Ecto-parasieten (vlooien, mijten, teken, larven etc.)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070901 – microscopie

35,05

2. 5. Enterobius vermicularis (aarsmade), Ascaris lumbricoides (spoelworm) en/of Taenia spp. (lintworm) vanaf plakbandpreparaat en/of uit feces:

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070901 – microscopie

35,05

Eventuele meerkosten bij positieve uitslag indien feces is ingezonden:

070913 – concentratie wormeieren

19,48

070901 - microscopie

35,05

2. 6. Entamoeba histolytica of Giardia lamblia (alleen nacontrole)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie

34,67

Eventuele meerkosten bij  positieve PCR: 

070901 - microscopie per keer (kan meer dan 1x worden uitgevoerd)

35,05

070914 - protozoaire cysten concentratie methode

15,07

2. 7. Helicobacter pylori

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

 071137 - antigeenbepaling bacteriologisch

26,26

2. 8. NORO virus (PCR onderzoek) 

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070005 – RNA amplificatie

102,20

2. 9. Parasitaire maag-darm infecties (parasitologisch moleculair feces panel)

Onderzoek op de aanwezigheid van Giardia lambliaCryptosporidium spp.  en Entamoeba hystolitica.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070001 – hybridisatie á € 26,11 per keer en wordt 2x  uitgevoerd

52,22

070003 – DNA amplificatie

34,67

Totaal

86,89

Eventuele meerkosten bij positieve PCR:

070901 - microscopie per keer  (kan meer dan 1x worden uitgevoerd)

35,05

070914 - protozoaire cysten concentratie methode

15,07

2. 10. Rota / Adeno sneltest 

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071141 - antigeenbepaling virologisch á € 18,33 – wordt 2x uitgevoerd

36,66

2. 11. Wormeieren (gericht onderzoek)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070901 - microscopie (kan meer dan 1x worden uitgevoerd)

35,05

070913 – concentratie wormeieren

19,48

3. GENITALE UITSTRIJKEN

3. 1. Bacteriologische infectie (kweek)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075043 - kweek bacteriologisch

26,05

Eventuele meerkosten bij positieve kweek per gekweekt micro-organisme:

075045 – determinatie bacteriologisch

10,34

óf 070505* - kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,65

óf 070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,09

*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

3. 2. Gisten (kweek)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075051 – kweek mycologisch

16,79

Eventuele meerkosten bij positieve uitslag per gekweekt micro-organisme:

075054 – determinatie mycologie

13,29

070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,09

070524 – microscopie mycologisch

  7,25

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

3. 3. Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)

3. 3. a. Losse SOA parameters

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 - Chlamydia trachomatis PCR

34,67

070003 - Neisseria gonorrhoeae PCR

34,67

070003 - Trichomonas vaginalis PCR

34,67

3. 3. b. Volledige SOA panel

PCR
3x verrichtingscode 070003 á € 34,67

104,01

4. bloed (SEROLOGIE)

4. 1. Chlamydia trachomatis

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,75

4. 2. Chlamydia pneumoniae

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,75

071126 – antistof IgM

16,19

Totaal

28,944. 3. Chlamydia psittaci

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071120 - antistof m.b.v. Complement Bindingsreactie (of CBR)

14,89

Eventuele meerkosten indien positief of geremd resultaat

071120 – titratie

14,89

4. 4. CMV (Cytomegalovirus)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,75

071126 – antistof IgM

16,19

Totaal

28,94

4. 5. Helicobacter pylori

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG

12,75

4. 6. Hepatitis A / Hepatitis B - vaccinatie status of immuunstatus

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG

12,75

4. 7. Hepatitis A (HAV) - infectie

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG

12,75

Eventuele meerkosten bij IgG positief:

071126 – antistofbepaling IgM

16,19

4. 8. Hepatitis B (HBV) - infectie

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG – anti HBc

12,75

071105 – HBs antigeen confirmatie

11,65

Totaal

24,40

Eventuele meerkosten bij positieve uitslag:

071105 – HBs antigeen

11,65

071105 – HBs antigeen confirmatie

11,65

071118 – Anti-HBe

12,75

4. 9. Hepatitis C (HCV) - infectie

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG

12,75

Eventuele meerkosten bij positieve uitslag:

070185 – antistoffen m.b.v. immunoblot

  53,92

070006 – kwantitatieve DNA/RNA bepaling (HCV viral load)

184,06

4. 10. Herpes simplex

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071120 - antistof m.b.v. Complement Bindingsreactie (of CBR)

14,89

Eventuele meerkosten indien positief of geremd resultaat

071120 – titratie

14,89

4. 11. HIV (infectie + prikaccident)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof/antigeen bepaling

12,75

Eventuele meerkosten indien positief resultaat:

071118 – herhalen antistof/antigeen bepaling

12,75

070185 – confirmatie blot

53,92

Indien patiënt bekend positief:

070006 – kwantitatieve DNA/RNA bepaling (HIV viral load)

184,06

4. 12. Influenza A en B

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071120 – antistof m.b.v. Complement Bindingsreactie (of CBR)

14,89

Eventuele meerkosten indien resultaat positief of PCR geremd

071120 – titratie

14,89

4. 13. Kinkhoest (Bordetella pertussis)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistoffenbepaling IgG

12,75

4. 14. Lues (Syfilis)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070626 – Treponema serum screening

10,36

Eventuele meerkosten indien resultaat positief of dubieus:

070626 – Treponema titratie

10,36

070185 - Treponema pallidum confirmatie (blot)

53,92

070628 – VDRL reactie reagine test

  7,80

4. 15. Lyme (Borrelia burgdorferi)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,75

071126 – antistof IgM

16,19

Totaal

28,94

Eventuele meerkosten wanneer resultaat van IgG en/of IgM: positief of dubieus

070185 – confirmatie blot IgG én IgM á € 53,92 (2x uitgevoerd)

107,84

4. 16. Parvo virus

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,75

071126 – antistof IgM

16,19

Totaal

28,94

4. 17. Rubella (Rode hond)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071126 – antistof IgM

16,19

071118*– antistof IgG

12,75

Totaal

28,94

* bij controle op vaccinatiestatus bij zwangeren wordt alleen deze verrichtingscode uitgevoerd. Code 071126 vervalt dan als onderdeel van de totale onderzoekskosten.

4. 18. Varicella Zoster (Waterpokken)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG

12,75


4. 19. Ziekte van Pfeiffer (Epstein Barr Virus of EBV)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistoffen IgG panel á € 12,75 - wordt 3x uitgevoerd

38,25

071126 – antistoffen IgM

16,19

Totaal

54,44


5. NAGELS OF HUIDAFSTRIJKEN (niet uit neus of oor)

5. 1. Algemeen bacterieel onderzoek (bv. ook acné):

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

óf 075042* - kweek bacteriologisch 2-3 media

20,98

óf 075043* - kweek bacteriologisch >3 media

26,05

*Tarief is afhankelijk van het aantal media welke nodig zijn voor de kweek

Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:

075045 – determinatie micro- organisme

10,34

óf 070505* - kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,65

óf 070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,09

*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

5. 2. Onderzoek op gisten (kweek)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075051 – kweek mycologisch met gebruik van 1 medium

16,79

Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:

070524 – microscopie mycologie

  7,25

075054 – determinatie mycologie

13,29

070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,09

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

5. 3. Onderzoek op schimmels (Dermatofyten PCR)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – dermatofyten PCR

34,67

Eventuele meerkosten bij positieve uitslag:

070001 – hybridisatie á € 26,11 per keer en maximaal 2x berekend

26,11 - 52,22

6. RESPIRATOIRE MATERIALEN (neus, keel, oor, sputum, nasopharynx)

6. 1. Algemeen bacteriologisch onderzoek

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070501 – microscopisch onderzoek

  7,16

óf 075041*– kweek <2 media

15,50

óf 075042* – kweek 2-3 media

20,98

óf 075043* – kweek >3 media

26,05

*Tarief is afhankelijk van het aantal media welke nodig zijn voor de kweek

Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:

075045 – determinatie micro-organisme

10,34

óf 070505* - kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,65

óf 070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,09

*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

6. 2. Onderzoek op schimmels of gisten (kweek)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

óf 075051*– kweek <2 media

16,79

óf 075052* – kweek 2-3 media

23,28

óf 075053* – kweek >3 media

25,42

*Tarief is afhankelijk van het aantal media welke nodig zijn voor de kweek

Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme en antibioticum:

070524 – microscopie mycologie

  7,25

075054 – determinatie mycologie

13,29

070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,09

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren

6. 3. Kinkhoest (Bordetella pertussis / parapertussis)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie (Bordetella PCR) á 34,67 (wordt 2x uitgevoerd)

69,34

6. 4. Q-koorts (Coxiella burnetti)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie (Coxiella PCR)

34,67

7. MULTIRESISTENTE MICRO-ORGANISMEN

7. 1. MRSA (meticilline resistente Staphylococcus aureus)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

óf 075042- algemene kweek MRSA*

20,98

óf 075043- snel diagnostiek MRSA*

26,05

* op het aanvraagformulier kan worden gekozen uit sneldiagnostiek of reguliere kweek

Eventuele meerkosten voor vervolgonderzoek indien een MRSA verdachte stam is gekweekt:

075045 – determinatie bacteriologisch

 10,34

070003 – moleculaire bevestiging á 34,67 per keer (2x uitgevoerd)

 69,34

070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

   8,09

070007 – typering. Dit wordt alléén berekend in geval van 2isolaat binnen 1 jaar. In alle andere gevallen wordt het niet berekend.

205,02

*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

7. 2. ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase producerend micro-organisme)

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075043 – kweek

26,05

Eventuele meerkosten, indien het resistentiepatroon van het micro-organismen verdacht is voor multi-restistentie:

075045 – determinatie bacteriologisch

10,34

070507* - kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test

  8,09

070505* – kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie

11,65

*Beide resistentiebepalingen kunnen worden uitgevoerd, en ook meerdere malen worden uitgevoerd, afhankelijk van het resultaat.

Voor vragen over tarieven eerste lijn: accountmanager eerste Lijn Margriet Kielman.

Feedback