Algemeen

Externe (internet) links

www.rva.nl
Raad van Accreditatie. De RvA beoordeelt conformiteitverklarende organisaties zoals laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen.  

www.ggdtwente.nl
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente

www.hepatitis.nl
Website Nationaal Hepatitis Centrum

www.igz.nl
Inspectie voor de gezondheidszorg

www.medlon.nl
Medische diagnostiek

www.mrsa-net.com
MRSA-net Euregio project

www.mst.nl 
Medisch Spectrum Twente, Enschede

www.nhg.org
Nederlands Huisartsen Genootschap

www.nvmm.nl
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

www.nza.nl
College tarieven gezondheidszorg (zorgautoriteit io)

www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

www.saxenburgh.nl
Saxenburghgroep Hardenberg

www.skbwinterswijk.nl
Website Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk

www.soa.nl
Sexueel overdraagbare aandoeningen

www.swab.nl
Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

www.who.int
The Word Health Organisation

www.wip.nl
Werkgroep infectiepreventie

www.zgt.nl
Ziekenhuisgroep Twente, Almelo / Hengelo

Feedback