Algemeen

Terug naar overzicht

Prospect studie over Lyme ziekte

28 juni 2016

LabMicTA heeft, om uw huisarts te informeren over het bestaan van de studie, een folder plus een informerende brief naar uw huisarts gestuurd.

Het LymeProspect onderzoek is een samenwerking van het RIVM en de Lyme-centra van het AMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Het LymeProspect-onderzoek wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en het ministerie van VWS.

Doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen in de mechanismen die leiden tot langdurige klachten na Lyme-ziekte. Patiënten kunnen meedoen met een erythema migrans of gedissemineerde Lyme-ziekte, zoals Lyme-neuroborreliose, Lyme-artritis en acrodermatitis chronica atroficans (ACA).

Aanmelden gaat als volgt:

1. Een patiënt van 18 jaar of ouder met erythema migrans of een andere vorm van Lyme-ziekte kan zich tot 4 dagen na start van de behandeling aanmelden via www.tekenradar.nl. Een arts kan de patiënt ook zelf aanmelden via deze website.

2. De patiënt ontvangt na inclusie twee bloedverzendpakketten. Hiermee kan 2 keer bloed worden afgenomen bij een lokale prikpost. De bloedafname kosten worden door de prikpost gedeclareerd bij het RIVM.

3. Gedurende een jaar ontvangt de patiënt elke drie maanden het verzoek om een online vragenlijst in te vullen.

Onderstaand de brief en de wachtkamer poster. Neem contact op met uw huisarts als u vragen heeft of kijk op www.tekenradar.nl voor meer informatie.

Feedback