Algemeen

Terug naar overzicht

LabMicTA is ISO geaccrediteerd

20 november 2017

De Raad voor Accreditatie heeft per 26 oktober 2017 accreditatie verleend aan LabMicTA. De accreditatie is gebaseerd op een beoordeling van vereisten zoals die zijn vastgelegd in NEN-EN-ISO 15189:2012. 

Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. LabMicTA geeft door deze behaalde accreditatie aan dat de kwaliteit van onze diensten aantoonbaar in orde is. Wij voldoen aan zowel de eisen van technische competentie als aan door het managementsysteem gestelde eisen die nodig zijn om consistent technisch geldige resultaten te kunnen leveren. Hierdoor kunnen klanten blindelings op onze diensten vertrouwen.

De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de scope (overzicht van methoden) van LabMicTA. Deze scope is te bekijken op de site van de Raad voor Accreditatie

Feedback