Algemeen

Terug naar overzicht

'Ebola voorbereidingskoorts in Twente'

17 februari 2015

‘Ebola voorbereidingskoorts in Twente’

In West-Afrika is een uitbraak van het Ebola virus gaande van ongekende omvang.
In Nederland is het beleid gericht op het zo vroeg mogelijk signaleren van verdachte casus uit de endemische gebieden, gevolgd door  opname  in  een  van  de  academische  centra.  Het  is  daarbij  niet  denkbeeldig  dat  een verdachte  casus  zich  initieel  aandient  bij  een  huisarts(post) of  een  van de perifere ziekenhuizen in de regio Twente.    

Feedback