Algemeen

Terug naar overzicht

Mogelijkheden voor onderzoek naar Corona virus (SARS-CoV-2)

18 juni 2020

We krijgen de laatste week veel vragen over de juiste manier om corona (SARS-CoV-2) diagnostiek aan te vragen voor inwoners van de regio Twente en Noord Oost Achterhoek. De opties lijken niet altijd duidelijk. Met onderstaande uitleg hopen we u als huisarts een goed overzicht te geven over de verschillende mogelijkheden voor het aanvragen van onderzoek.   

De patiënt heeft corona gerelateerde klachten:

In geval van corona gerelateerde klachten kunt u de patiënt verwijzen naar de GGD testlocaties in Enschede en Goor. De testlocaties zijn in principe dagelijks geopend tussen 9:00-12:00 en 13:00-16:00. Meer informatie over aanmelden en locaties is te vinden op de website van de GGD Twente.

Als de patiënt niet mobiel genoeg is om naar de GGD teststraten te gaan, kunt u er ook voor kiezen de test op de huisartsenpraktijk of elders af te nemen. Afnamesets voor corona (SARS-CoV-2) diagnostiek zijn te bestellen bij LabMicTA. U kunt daarvoor bellen naar de afdeling Relatiebeheer van LabMicTA, op telefoonnummer 088-5374245.

Alle SARS-CoV-2 onderzoeken, die worden uitgevoerd voor patiënten met corona gerelateerde klachten uit de eerste lijn, worden vergoed door de overheid. LabMicTA zal de kosten hiervoor dus niet in rekening brengen bij de zorgverzekering van de patiënt.

De patiënt gaat een reis maken naar het buitenland:  

De komende zomermaanden kan het zijn dat een patiënt een gezondheidsverklaring nodig heeft voor een reis naar het buitenland. In dat geval kunt u de patiënt (reiziger) verwijzen naar de Travel Health Clinic (THC), die daarbij een centrale rol speelt in de regio. Meer informatie over aanmelden en testlocaties van de THC kunt u vinden op de website van de  THC. Deze test komt voor rekening van de reiziger. Informatie over het tarief kunt u vinden op de website van de THC.

De reiziger moet erop letten dat een gezondheidsverklaring maar een paar dagen geldig is. Meestal is dit 72 uur, maar dat kan per land wisselen. Het is daarom aan te bevelen op tijd te informeren naar de eisen van het land van bestemming.   

De patiënt wil weten of hij/zij een SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt:

U kunt dan besluiten om de antistoffen bepaling tegen SARS-CoV-2 te laten uitvoeren. Als blijkt dat de patiënt antistoffen heeft opgebouwd, betekent dit "dat de patiënt in aanraking is geweest" met het SARS-CoV-2 virus. Het zegt nog niets over de kans om opnieuw geïnfecteerd te raken. De patiënt kan voor deze test bloed laten prikken bij de prikpost van Medlon. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. Zie hiervoor deze link.

WELK MATERIAAL wordt afgenomen?

Op de GGD teststraat en bij de THC wordt een uitstrijkje van de keel en naspharynx afgenomen.

Voor serologisch onderzoek wordt er een buisje bloed afgenomen op de prikpost. 

WIE VOERT HET ONDERZOEK UIT?

LabMicTA werkt hierin samenmet de GGD Twente, de Travel Health Clinic en Medlon.

WIE GEEFT MIJ DE UITSLAG?

Wij geven de uitslagen altijd alleen aan de aanvragende arts of organisatie. Niet aan de patiënt. In geval van de GGD testlocaties is de aanvrager de GGD, in geval van de THC is de aanvrager de THC. Beide organisaties informeren op hun beurt de patiënt over de uitslag.

Bij een aanvraag via de GGD testlocaties is het ons niet bekend wie de huisarts van de patiënt is. Wij leveren dus geen uitslag aan de huisarts van de patiënt. Vragen over uitslagen moeten dan ook gericht worden aan de GGD Twente.

De THC levert alleen bij een negatieve uitslag een gezondheidsverklaring aan de reiziger.

Bij een positieve uitslag wordt hier altijd melding van gemaakt bij de GGD, die een contactonderzoek start.

Feedback