Algemeen

Terug naar overzicht

Microlabblad juli 2008

1 juli 2008

Gebruik Quantiferon bij de diagnostiek van tuberculose Bert Mulder, Sophie Toumanian - arts tuberculosebestrijding, GGD regio Twente Microbiologische; diagnostiek van diabetische voetinfecties. Joke Spaargaren; Chinolonen in de eerste lijn op de laatste plaats? Frank Heilmann, Ron Hendrix; De eerste objectieve resultaten van een web-based learning tool rondom MRSA: www.mrsa-net.nl Fenne Verhoeven, Lisette van Gemert-Pijnen, Alexander Friedrich, Ron Hendrix; Richtlijnen voor vaccinatie bij asplenie: stand van zaken Marjolijn Wegdam-Blans, Froukje Bosma; Service- en kwaliteitsverbeteringen, een tip van de sluier Tonny Smits; mededeling aanvraagformulier

Feedback