Algemeen

Terug naar overzicht

Poster EurHealth - 1Health

1 mei 2019

In het kader van het project "EurHealth-1Health" is met medewerking van het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA) een software module uitontwikkeld voor de analyse van epidemiologische data. Ondersteuning hiervoor is ontvangen van de Europese Unie, Nederlandse en Duitse overheidsinstanties.

Op de onderstaande poster met de titel  "Epidemiology of BRMO in a Dutch intensive care unit near the German border and the development of an epidemiology tool" wordt  - met behulp van de data afkomstig van LabMicTA - de prevalentie van resistente micro-organismen op de intensive care van het ziekenhuis Medisch Sepctrum Twente (MST) tussen 2011 en 2018 weergegeven in het format van de softwaremodule.

Feedback