Algemeen

Aantoonbare kwaliteit

Labmicta heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Elke dag zetten we ons in voor de beste, meest betrouwbare onderzoeksresultaten. Met een uitgebreid professioneel kwaliteitssysteem bewaken, documenteren, controleren én verbeteren we de hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Die hoge kwaliteit is ook aantoonbaar. We zijn namelijk geaccrediteerd voor verschillende wereldwijd erkende kwaliteitsnormen waaraan medische laboratoria moeten voldoen:

NEN‐EN‐ISO 15189:2012/C11:2015 nl

NEN‐EN‐ISO 22870:2016

Ons kwaliteitssysteem voldoet minimaal aan de in deze normen afgesproken en vastgelegde eisen. Die gaan bijvoorbeeld over de opleiding van personeel, controle op onze apparatuur, software en testmethoden, de autorisatie van uitslagen, et cetera. Sommige onderdelen van onze dienstverlening besteden we uit aan zorgvuldig gekozen, kwalitatieve partners. Voor die onderzoeken waarbij dit aan de orde is, vermelden we dit netjes op het uitslagenformulier.

Op de site van de RvA staat de exacte scope waaraan Labmicta voldoet. Indien een test niet binnen onze scope valt, dan vermelden we dit expliciet op het uitslagenformulier.

Vragen over het kwaliteitssysteem van Labmicta? Stel ze gerust aan onze kwaliteitsdienst, bereikbaar via kwaliteitsdienst@labmicta.nl

Feedback