Privacyverklaring

Privacyverklaring

LabMicTA en uw privacy

U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons veilig zijn. In de tekst hieronder vertellen wij u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

COOKIES op de website

LabMicTA maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden. Zij worden automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst. Dit gebeurt bij elk bezoek aan onze website. Cookies helpen om onze website te verbeteren. En laten ons zien hoe onze website wordt gebruikt. Maar niet wie u bent.

Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook aan u met een pop-up venster, in ieder geval bij een eerste bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming later ook weer intrekken. Dat kan via de website. Daarnaast kunt u cookies verwijderen uit uw internetbrowser. En u kunt de instellingen van uw internetbrowser instellen naar uw persoonlijke voorkeuren.

Cookies toestaan

LabMicTA gebruikt cookies op haar website om het gebruik van de website te analyseren, voor social media en om het gebruiksgemak te verbeteren. Informatie hierover vindt u in de tekst op deze pagina.

In het overzicht van de gebruikte cookies, die u hieronder ziet, kunt u kiezen welke cookies u wel of niet wilt toestaan. U kunt uw toestemming ook altijd weer intrekken.


Verantwoordelijkheid voor de veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Stichting Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek  (LabMicTA) is verantwoordelijk voor het veilig verwerken van uw persoonsgegevens. Alle medewerkers van LabMicTA dragen hieraan bij. Onze contactgegevens zijn : Stichting Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek  (LabMicTA), Boerhaavelaan 59, 7555 BB Hengelo (Ov.), Tel: 088- 5374 200.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te maken hebben met u als persoon. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uw naam, adres, geboortedatum, BSN, nummer van uw verzekeringspolis, geslacht en medische gegevens.

Hoe krijgen wij persoonsgegevens?

Wij verwerken dagelijks veel persoonsgegevens. Er worden bijvoorbeeld persoonsgegevens en afgenomen lichaamsmateriaal naar ons verstuurd door uw behandelend arts. De uitslagen van het onderzoek in het laboratorium sturen wij naar uw arts terug.  

Wij verzamelen ook persoonsgegevens van leveranciers, personeel, bezoekers van onze website, van sollicitanten en gegevens van bedrijven met wie wij samenwerken. 

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

o   Voor het verwerken van persoonsgegevens is een goede reden nodig. Onze belangrijkste reden voor het gebruik van persoonsgegevens is, dat wij onderzoek uitvoeren op lichaamsmateriaal van een patiënt. Wij ondersteunen op deze wijze uw behandelend arts bij uw behandeling. Dit doen wij op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

o   Soms sturen wij afgenomen lichaamsmateriaal naar een ander laboratorium voor verder onderzoek. Dit doen wij op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

o   Wij moeten voldoen aan de wettelijke “meldingsplicht”. Sommige besmettelijke ziekten, zoals hepatitis, tbc of mazelen, moeten namelijk verplicht bij de GGD worden gemeld. Dit is op basis van de Wet Publieke Gezondheid.

o   Een verzekeraar heeft soms  onderzoeksgegevens nodig om het te verzekeren risico te beoordelen. Hiertoe zijn we wettelijk verplicht.

o   We stellen facturen op over de diagnostische onderzoeken die we voor u hebben uitgevoerd. Denk hierbij aan de declaratie bij uw zorgverzekeraar.

o   We laten ons werk controleren doormiddel van (interne) kwaliteitscontroles. Ook hierbij zorgen we er altijd voor dat het niet meer duidelijk is van welke patiënt het materiaal afkomstig is.

o   We laten werk door andere organisaties uitvoeren. Wij werken alleen samen met organisaties die uw persoonsgegevens goed beveiligen en uw gegevens geheim houden. Ook mogen ze uw gegevens nooit gebruiken voor hun eigen werk. Met deze organisaties  maken wij duidelijke schriftelijke afspraken en leggen dat vast in een “verwerkersovereenkomst”.

o   U neemt contact op via het formulier op onze website, we gebruiken uw gegevens dan om uw vraag af te kunnen handelen.

o   U solliciteert bij ons. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure.

o   U heeft zich opgegeven voor de digitale nieuwsbrief, zodat wij deze naar u toe kunnen sturen.

o   U was aanwezig bij een workshop of cursus van LabMicTA. Uw persoonsgegevens gebruiken we dan om accreditatie punten aan u te kunnen toekennen.

Bewaartermijnen

Wij hanteren verschillende bewaartermijnen, van enkele weken tot twintig jaar of meer. In alle gevallen voldoen wij aan onze wettelijke verplichtingen op dit gebied.

Hoe bewaken wij uw privacy?

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan. Wij hebben een goed werkend informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid omschrijft en controleert alle maatregelen die we hebben genomen om uw gegevens goed te beschermen. Daarnaast hebben wij  een “functionaris gegevensbescherming” die intern controleert of LabMicTA voldoet aan de AVG en andere privacywetten.

Alle medewerkers van LabMicTA moeten zich houden aan de gedragscode “omgaan met (vertrouwelijke) informatie”. En voor al onze medewerkers geldt een geheimhoudingsplicht. Dit is geregeld in de CAO Ziekenhuiswezen, de wet BIG en WGBO. Ook wordt de geheimhoudingsplicht met elke werknemer afgesproken in het eigen arbeidscontract.    

Onze Uitgangspunten bij uw privacy

o  Persoonsgegevens worden bij LabMicTA volgens de wet, behoorlijk en transparant verwerkt.

o  Persoonsgegevens worden alleen met een bepaald doel genoteerd en alleen daarvoor gebruikt. We noteren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor dat doel.

o  Waar het kan worden minder of geen persoonsgegevens genoteerd

o  Wij zorgen ervoor dat de door ons genoteerde persoonsgegevens correct zijn en blijven.

o  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is

o  We zorgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn.

Welke rechten heeft u? 

o  Allereerst heeft u het recht geïnformeerd te worden door ons; dat doen we met deze informatie;

o  Volgens de privacywet kunt u ons vragen welke persoonsgegevens wij van u noteren. Dit verzoek kunt u indienen bij de medische administratie van LabMicTa (tel.nr. 088-537 4200);

o  Een aanvragend arts van het onderzoek kan vragen de persoonsgegevens van een patiënt te veranderen. Neem hiervoor contact op met de medische administratie van LabMicTA (tel.nr. 088-537 4200);

o  U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van restmateriaal voor wetenschappelijke doelen. Klik op de link in het kader hieronder;

o  U kunt ons vragen de verwerking van uw gegevens te beperken. Neem hiervoor contact op met de medische administratie van LabMicTA (tel.nr. 088-537 4200);

o  U heeft het recht niet te worden onderworpen aan automatische besluitvorming; hier maken we dan ook geen gebruik van.

Binnen een maand reageren we op uw vraag rondom een van deze rechten.

Vaak neemt een arts of verpleegkundige bij u wat lichaamsmateriaal af voor medisch onderzoek. De laboratoria die dit onderzoek uitvoeren, bewaren dit materiaal voor een bepaalde tijd. Een deel van dit lichaamsmateriaal kunnen onderzoekers gebruiken voor wetenschappelijke doelen. De wetgeving gaat ervan uit dat het restmateriaal gebruikt mag worden voor wetenschappelijke doelen, tenzij u hiertegen bezwaar heeft aangetekend. Eerst zorgen we ervoor dat niemand weet dat dit  overgebleven patiëntmateriaal van u is geweest (anoniem maken van gegevens). Daarna kan het materiaal worden gebruikt voor wetenschappelijke doelen.

Heeft u hier bezwaar tegen? Dan kunt u naar deze pagina op onze website. Hier staat beschreven hoe u bezwaar kunt maken. Ook het formulier om uw bezwaar te laten weten, vindt u daar.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over ons privacy beleid, over uw rechten of wilt u meer informatie? Neem contact op met de Functionaris gegevensbescherming van LabMicTA op telefoonnummer: +31(0)88- 5374200 of via e-mailadres fg@labmicta.nl

Toezichthouder

U heeft daarnaast altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beschermen. Dit kan bij de toezichthouder in Nederland via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


(iProva versie 1)

Feedback