Privacybeleid

Privacybeleid

LabMicTA en uw privacy

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U moet erop kunnen vertrouwen dat uw gegevens bij ons veilig zijn. In de tekst hieronder  vertellen wij u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te maken hebben met u als persoon. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uw naam, adres, geboortedatum, emailadres of bankrekeningnummer.  

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij werken veel met persoonsgegevens; dit heet “het verwerken van persoonsgegevens”. We kunnen deze bijvoorbeeld verzamelen, bewaren, opslaan, noteren, veranderen, opvragen bij anderen, gebruiken, nalezen of weggooien. Deze  gegevens zijn van personen waar wij ooit onderzoek of ander werk voor of mee gedaan hebben. Denk hierbij aan:

- Patiënten  van een arts waarvoor wij diagnostisch onderzoek hebben uitgevoerd

- Bezoekers van onze website

- Personen die bij een bedrijf werken waarmee we (samen)werken. 

Wie is bij LabMicTA verantwoordelijk voor de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? 

Alle medewerkers van LabMicTA zijn verantwoordelijk voor het veilig verwerken van uw persoonsgegevens. 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Voor het “verwerken” van persoonsgegevens is een goede reden nodig. Onze belangrijkste reden voor “verwerking” is, dat wij onderzoek uitvoeren op lichaamsmateriaal van een patiënt. Resultaten van dit onderzoek moeten wij noteren én minstens 15 jaar bewaren. Hiervoor is geen aparte toestemming van de patiënt nodig.Wij moeten dit doen volgens de wet.

Wij verwerken uw persoonsgegevens als:

- Wij infectiediagnostiek voor u uitvoeren. Hiervoor ontvangen wij van uw arts uw persoonsgegevens. Die worden alleen gebruikt door de mensen die daarbij handelingen uitvoeren  en of uw gegevens verwerken.

- Wij patiëntmateriaal met de daarbij horende persoonsgegevens doorsturen naar een ander laboratorium voor verder onderzoek. Dit doen wij op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

- Wij willen voldoen aan de wettelijke “meldingplicht”. Sommige besmettelijke ziekten, zoals hepatitis, tbc of mazelen, moeten namelijk verplicht bij de GGD worden gemeld. Dit is op basis van de Wet Publieke Gezondheid.

- Een verzekeraar dit nodig heeft om het te verzekeren risico te beoordelen. Of voor de uitvoering van een verzekeringscontract. Hiertoe zijn we wettelijk verplicht.

- We rekeningen aanmaken en opsturen over de diagnostische onderzoeken die we voor u hebben uitgevoerd.

- De autoriteit persoonsgegevens (AP), of een andere autoriteit, gegevens aan ons vraagt.

- Voor wetenschappelijk onderzoek. Eerst zorgen we ervoor dat niemand weet dat dit patiëntmateriaal van u is geweest (anonimiseren van gegevens). Daarna kan het worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ook kan het worden gebruikt voor het verbeteren of testen van onze eigen onderzoeksmethoden.  Wij gaat ervan uit dat u daar geen bezwaar tegen heeft. Heeft u dat wel? Dan kunt u de folder “Gebruik restmateriaal” lezen. Hierin staat beschreven hoe u bezwaar kunt maken. Uw behandelaar heeft de folder; ook kunt u hem vinden op onze website.

- We een samenvatting  van onze activiteiten opsturen naar andere organisaties om onze  kwaliteit te laten controleren. Of om zelf te kunnen zien hoeveel en welk onderzoek we hebben uitgevoerd. Ook hierbij zorgen we er altijd voor dat het niet meer duidelijk is van welke patiënt het materiaal afkomstig is (anoniem dus).

- We werk door andere organisaties moeten laten uitvoeren. Wij werken alleen samen met organisaties die uw persoonsgegevens goed beveiligen en uw gegevens geheim houden. Ook mogen ze uw gegevens nooit gebruiken voor hun eigen werk. Met deze organisaties  maken wij duidelijke schriftelijke afspraken. Deze afspraken staan in een “verwerkersovereenkomst”.

- U een formulier invult op onze website.  Daarop vult u uw persoonsgegevens in. Deze gebruiken we alleen voor het behandelen van uw formulier.

- U bij ons solliciteert. Uw persoonsgegevens houden wij dan graag een half jaar in ons archief. Hiervoor vragen wij apart uw toestemming. Als u deze niet geeft, zullen wij uw persoonsgegevens na de sollicitatieprocedure verwijderen.

- U zich heeft opgegeven voor de digitale nieuwsbrief , zodat wij deze naar u toe kunnen sturen.

- U aanwezig was bij een workshop of cursus van LabMicTA. Dit om accreditatie punten aan u te kunnen toekennen. 

Welke persoonsgegevens kunnen wij noteren om de hierboven genoemde redenen?

- Naam, adres en woonplaats
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Man/vrouw
- Naam zorgverzekeraar
- Polisnummer
- BSN nummer
- Patiëntnummer ziekenhuis (PID)
- Gegevens aanvragende / behandelende arts
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Functie

Bijzondere persoonsgegevens die wij noteren

Gegevens over uw gezondheid die nodig zijn voor uitvoeren van het onderzoek en het adviseren van uw arts.

Hoe bewaken wij uw privacy?

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan. Wij hebben een “functionaris gegevensbescherming” die ervoor zorgt dat LabMicTA voldoet aan de AVG. Daarnaast hebben wij een goed werkend informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid omschrijft en controleert alle maatregelen die we hebben genomen om uw gegevens goed te beschermen. Alle medewerkers van LabMicTA moeten zich houden aan de gedragscode “omgaan met (vertrouwelijke) informatie”. En voor al onze medewerkers geldt een geheimhoudingsplicht. Dit is geregeld is in de CAO Ziekenhuiswezen, de wet BIG en WGBO. Ook wordt de geheimhoudingsplicht met elke werknemer afgesproken in het eigen arbeidscontract.
Persoonsgegevens worden op LabMicTA volgens de wet, netjes en zorgvuldig verwerkt. Daarom voldoen ze altijd aan de volgende eisen: 

- Grondslag en doelbinding. Persoonsgegevens worden alleen met een bepaald doel genoteerd en alleen daarvoor gebruikt.

- Dataminimalisatie. We noteren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor dat doel. Waar het kan worden minder of geen persoonsgegevens genoteerd.

- Pseudonimisering en anonimisering. Waar het kan worden persoonsgegevens vervangen door een verzonnen naam of nummer.

- Bewaartermijn. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van LabMicTA goed uit te kunnen oefenen. Het kan ook gedaan worden om te voldoen aan de wet.

 - Subsidiariteit. Bij het uitvoeren van onderzoek bij LabMicTA, zal de inbreuk op uw privacy zoveel mogelijk worden beperkt. Als er manieren zijn die deze inbreuk nog kleiner maken, zullen deze worden gebruikt.

- Proportionaliteit. De inbreuk op uw privacy moet in verhouding staan tot de reden waarvoor uw gegevens zijn genoteerd.

Bij een nieuwe of veranderde manier van noteren van uw persoonsgegevens zullen wij een “data protection impact assesment” (DPIA) uitvoeren. Nieuw beleid of nieuwe systemen zullen daardoor uw privacy zo min mogelijk schaden. Naast privacy is patiëntveiligheid zeer belangrijk in ons werk. In bepaalde gevallen is patiëntveiligheid belangrijker dan privacy.

Gebruik ZIVVER voor mailverkeer

Vanaf 15 februari 2019 gebruikt LabMicTA ZIVVER voor het versturen van privacygevoelige informatie. Door een e-mail via ZIVVER te versturen, garanderen wij dat vertrouwelijke informatie volgens de modernste beveiliging wordt verstuurd en dat niemand anders behalve u de inhoud van de e-mail kan lezen. 

Wat merkt u van het gebruik van ZIVVER?

U kunt altijd rekenen op de service die u van ons gewend bent, plus de garantie dat de inhoud van het e-mailbericht alleen maar door u gelezen kan worden. Privacygevoelige informatie willen we tenslotte niet met anderen delen. Als u een e-mail ontvangt die veilig via ZIVVER is verstuurd, opent u een link die ZIVVER u toestuurt. Het is niet nodig een account aan te maken. En uiteraard zal ZIVVER u nooit reclame toesturen.

Hoe opent u een bericht die via ZIVVER is verstuurd?

Hebt u een e-mail ontvangen van LabMicTA via ZIVVER? Dan opent u dit bericht door op de blauwe link met de tekst ‘Klik voor bericht’ te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de webpagina van ZIVVER. Eventueel moet u hier ook nog een wachtwoord of sms-code invoeren. Degene die u de e-mail stuurt, heeft met u afgesproken of het een sms-code of wachtwoord is. In dit filmpje ziet u hoe iemand zonder ZIVVER-account een bericht ontvangt en leest.

Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via ZIVVER is verstuurd?

U leest het bericht dat via ZIVVER is verstuurd op een beveiligde webpagina die lijkt op een mailprogramma. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat rechtstreeks vanuit deze pagina. Onder het ontvangen bericht kunt u gelijk een bericht typen om te reageren. U verzendt deze reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer hier weer een reactie op komt, ontvangt u een notificatie via e-mail.

Geef wijzigingen in uw e-mailadres en telefoonnummer door aan ons!

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres of telefoonnummer direct aan ons doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig met u blijven communiceren. Wijzigingen kunt u doorgeven aan uw contactpersoon bij LabMicTA.

Meer over ZIVVER

ZIVVER biedt een oplossing voor het veilig versturen van berichten via e-mail, chat en file transfer. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals patiëntgegevens, BSN-nummers of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent: zeker weten dat niemand anders dan de verzender en ontvanger het bericht kunnen lezen. Dus ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER dat organisaties gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Vragen?

Hebt u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of hebt u vragen over ZIVVER? Neem dan graag contact met ZIVVER op: support@zivver.com. Meer weten? https://www.zivver.nl.

Welke rechten heeft u? 


In de AVG zijn onder andere de volgende rechten vastgelegd:

- U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u noteren.

- U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te veranderen.

U kunt hierover contact opnemen met ons. Onder aan deze pagina staan onze contactgegevens. 

Cookies

LabMicTA maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden. Zij worden automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst. Dit gebeurt bij elk bezoek aan onze website. Cookies helpen om onze website te verbeteren. En laten ons zien hoe onze website wordt gebruikt. Maar niet wie u bent.

 Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook aan u met een pop-up venster, in ieder geval bij een eerste bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming later ook weer intrekken. Dat kan via de website. Daarnaast kunt u cookies verwijderen uit uw internetbrowser. En u kunt de instellingen van uw internetbrowser instellen naar uw persoonlijke voorkeuren.

Contact

Functionaris gegevensbescherming LabMicTA
Telefoonnummer: +31(0)88- 5374200
Emailadres: fg@labmicta.nl 

Belangrijk om te weten 

Patiëntmateriaal dat na uitvoering van de aangevraagde diagnostiek overblijft, kan - na anonimiseren - worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ook kan het worden gebruikt voor het optimaliseren of uittesten van LabMicTA-diagnostiek.

LabMicTA gaat ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw resterend lichaamsmateriaal. Wanneer u wel bezwaar heeft, dan kunt de folder “Gebruik restmateriaal” lezen. Hierin staat beschreven hoe u bezwaar kunt maken; een formulier om bezwaar te maken vormt onderdeel van de folder. De folder is bij uw behandelaar en op onze website beschikbaar. 

Website LabMicTA

LabMicTA maakt op haar website gebruik van Cookies.

Nieuwsbrief

Meldt u zich aan voor de LabMicTA nieuwsbrief? Dan gebruiken wij uw gegevens uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens verwijderd.

Melding

Wanneer u bij LabMicTA een melding indient dan vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens willen wij graag ontvangen om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw melding. Wij zullen nooit een individuele melding met naam en toenaam publiceren. Of op een manier gebruiken die ertoe kan leiden dat anderen te weten komen dat u bij ons een melding heeft gedaan.

LabMicTA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen over uw melding. Wij kunnen namelijk vaak niet in alle gevallen direct bepalen of uw melding leidt tot een onderzoek. Dit hangt er bijvoorbeeld van af of wij van meerdere mensen meldingen krijgen over hetzelfde onderwerp.

LabMicTA moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op de grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). LabMicTA  kan alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken. Door het invullen en toesturen van het meldingsformulier geeft u hiervoor toestemming.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht LabMicTA om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

LabMicTA geeft uw persoonsgegevens niet door aan andere organisaties of personen.

Feedback