Corona

voor WIE WORDT ONDERZOEK UITGEVOERD?

In principe moet iedereen in Nederland met klachten passend bij een SARS-CoV-2 infectie thuisblijven. Afhankelijk van het gekozen onderzoek kan iedereen, met of zonder klachten, zich laten testen. Afgenomen materiaal dient bij LabMicTA te worden ingeleverd voor onderzoek.   

Welke CORONA-diagnostiek voert LabMicTA uit?

Voor SARS-CoV-2 diagnostiek blijft moleculaire diagnostiek de eerste, aangewezen test.

1. Aantonen van het virus: LabMicTA maakt gebruik van een PCR. Dit is een moleculair onderzoek dat zeer gevoelig is en snel voor een uitslag zorgt.

Klink hier voor nadere uitleg.

Een negatieve PCR-uitslag sluit de mogelijkheid van een infectie niet volledig uit. Fout-negatieve resultaten kunnen voorkomen, b.v. door onvoldoende afnamekwaliteit of bemonstering op een verkeerd tijdstip in het ziektebeloop.

2. Aantonen van een doorgemaakte infectie:  door middel van een serologische test wordt onderzocht of er antistoffen tegen het SARS-CoV-2 virus aanwezig zijn in het bloed. Aanwezigheid van antistoffen duidt op een doorgemaakte infectie. Het is op dit moment nog onduidelijk of de aangetoonde antistoffen tegen het SARS-CoV-2  beschermen tegen een her-infectie.  De test dient daarom vooralsnog niet ingezet te worden voor het nemen van persoonsgebonden maatregelen.

Het gebruik van sneltesten kunnen wij op dit moment nadrukkelijk niet aanbevelen. Zie ook de nieuwste NHG update betreffende sneltesten SARS-CoV-2.

WELK materiaal moet worden afgenomen?

1. Aantonen van het virus: een gepoolde uitstrijk van de keel en de nasopharynx. Met één swab wordt eerst de keel en daarna de nasophaynx bemonsterd. Indien beschikbaar heeft respiratoir materiaal sputum/BAL de voorkeur. Zie verder informatie over SARS-CoV-2/COVID-19 in ons Vademecum.

2. Aantonen van een doorgemaakte infectie: bloed in een stolbuis

Hoe vaak voert LABMICTA corona-onderzoek uit?

1. Aantonen van het virus: op dit moment wordt er dagelijks, en meerdere keren per dag, moleculaire diagnostiek uitgevoerd voor Coronavirus (SARS-CoV-2). 

2. Aantonen van een doorgemaakte infectie: de serologische test wordt in principe 2 keer per week uitgevoerd, op dinsdag en vrijdag. Bij voldoende aanbod wordt deze test vaker per week uitgevoerd.

Doorlooptijden (tijd van registratie tot uitslag)


1. Aantonen van het virus met een PCR:  

Gezien de grote vraag naar Covid-19 diagnostiek hanteren we per direct het volgende voor wat betreft de doorlooptijden: voor materialen die in een blauw mapje binnen komen, geldt dat, door de grote administratieve last, een doorlooptijd gehanteerd wordt tussen 24-48 uur. 

2. Aantonen van een doorgemaakte infectie: op dinsdag en vrijdag is er aan het einde van dezelfde dag een uitslag bekend.

Uitslagen kunnen in de avond bekend worden. Het is vanwege eventueel intercollegiaal consult noodzakelijk om bij een aanvraag op Coronavirus een telefoonnummer te noteren, dat ook buiten kantooruren en in het weekend bereikbaar is. 

Wat kost het onderzoek?

U kunt voor vragen over de kosten van het onderzoek bellen naar onze afdeling relatiebeheer op telefoonnummer 088-5374245. Heeft u vragen over uw factuur, bel dan naar onze financiële afdeling via het algemeen nummer van LabMicTA op telefoonnummer 088-5374200.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer

Feedback