LabMicTA samen tegen infecties. LabMicTA samen tegen infecties. LabMicTA samen tegen infecties. LabMicTA samen tegen infecties. LabMicTA samen tegen infecties. LabMicTA samen tegen infecties. LabMicTA samen tegen infecties.

LabMicTA samen tegen infecties.

Welkom bij LabMicTA

Privacybeleid en datalekken

LabMicTA voert in opdracht van de GGD een deel van de Coronatesten uit. Naar aanleiding van de verontrustende berichten over het recent bekend geworden datalek bij de GGD verwijzen we naar ons privacyverklaring.

Wij verzekeren u dat onze organisatie al sinds jaar en dag een heel streng en goed werkend informatiebeveiligingsbeleid heeft. We controleren voortdurend de maatregelen die we hebben genomen om uw gegevens te beschermen. Wij werken met een vast team van medewerkers, die zich heel goed realiseren dat schending van hun geheimhoudingsplicht onmiddellijk ontslag tot gevolg heeft en zelfs tuchtrechtelijke consequenties kan hebben.

De kans dat binnen onze organisatie een situatie ontstaat, zoals u deze in de media heeft kunnen lezen met betrekking tot andere organisaties, achten wij vrijwel uitgesloten.

Corona

Klik HIER voor meer informatie over het Coronavirus. Hier kunt u ook de uitleg vinden over de afname van patientmaterialen en kunt u de beschikbare aanvraagformulieren downloaden.

De doorlooptijden van Corona diagnostiek worden berekend vanaf het moment van registratie van het afgenomen materiaal bij LabMicTA tot aan het moment van bekend worden van de uitslag. We streven ernaar binnen 24 uur na registratie van het materiaal een uitslag te genereren. 

Vademecum

Welk patiëntmateriaal dient u voor welk onderzoek op welke manier af te nemen en in te sturen?

Vademecum

Antibioticumbeleid

Ons antibioticumbeleid is gebaseerd op de Swab-id.

Link naar Swab-id van LabMicTA

Waar kunt u patiëntmateriaal inleveren?

Zo vindt u de afhaalcentra van onze transportdienst in uw buurt.

Link naar afhaalcentra / lichtingstijden

Wie zijn wij?

Even voorstellen!
Feedback